Over:

Notarisinfo.nl

NOTARISINFO.nl heeft tot doel informatievoorziening en dienstverlening aan het publiek. NOTARISINFO.nl is een onafhankelijk initiatief en wordt gemaakt door ervaren juristen, werkzaam in de notariŽle praktijk.

Toelichting

De notaris is nog in beperkte mate aanwezig op het internet. Deze aanwezigheid bestaat voornamenlijk uit informatievoorziening aan het publiek zonder dat daadwerkelijk diensten worden aangeboden. 

NOTARISINFO.nl tracht met behulp van het internet deze aanwezigheid nu en in de toekomst uit te breiden met feitelijke dienstverlening. 

Momenteel is het niet mogelijk notariŽle akten met behulp van het internet te tekenen. In de nabije toekomst is het niet ondenkbaar dat notariŽle akten werkelijk met behulp van het internet gepasseerd (getekend) gaan worden. De eerste stappen in cyberspace zijn inmiddels gezet door het invoeren van een TTP notaris (Trusted Third Party notaris) oftewel de derde partij die vertrouwd wordt door twee andere partijen.
Ook broncodedeponering en het certificeren van een handtekening door middel van een handtekeningcertificaat is inmiddels mogelijk.
Een handtekeningcertificaat kan nodig zijn om veilig te kunnen e-mailen of veilig te kunnen betalen op internet.

De toekomst zal het leren, met vriendelijke groet, 

Notarisinfo

e-mailadres: voor vragen kunt u mailen naar: vraaghet@notarisinfo.nl