[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


De notaris

De notaris.

De notaris is degene die als enige bevoegd is om notariŽle akten op te maken.

Een notaris kan alle overeenkomsten vastleggen in een notariŽle akte, in sommige gevallen is dit zelfsverplicht zoals bij de aankoop en levering van een huis.

Voor de invoering van de nieuwe notariswet waren de tarieven van de notaris vastgesteld, kon iemand alleen notaris worden indien hij benoemd werd en moest je voor bepaalde akten verplicht naar de notaris.

Onder de nieuwe wet zijn daar veranderingen in gekomen, de tarieven zijn (gefaseerd) vrijgelaten en de benoeming tot notaris is gemakkelijker geworden.

 

Aanstelling en taak van de notaris

Om  tot notaris in Nederland te kunnen worden benoemd moet diegene aan bepaalde in de wet omschreven eisen voldoen. De belangrijkste eisen zijn:

Na zijn benoeming door de Koningin moet de notaris een drieledige eed afleggen, waarvan voor het publiek de beroepseed het belangrijkste onderdeel is. Daarin zweert (belooft) de notaris dat hij:

Door het afleggen van de eed is de notaris niet alleen bevoegd, maar (behoudens enkele uitzonderingen) ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen.

De werkzaamheden van een notaris.

Een akte opgemaakt door een notaris heeft, in tegenstelling tot een akte die is opgemaakt door de partijen zelf, als voordelen dat:

  1. de datum, de echtheid en de juistheid vaststaat;
  2. er afschriften (kopieŽn) van kunnen worden afgegeven;
  3. er een onafhankelijke derde (de notaris) bij is betrokken die er voor zorgt dat beide partijen gelijk behandeld worden, de notaris treedt op als tussenpersoon;

Naast het opmaken van de verplichte notariŽle akte verricht de notaris uiteraard nog een hoop andere werkzaamheden.  Voordat bijvoorbeeld een huis wordt overgedragen onderzoekt de notaris allerlei zaken die met de overdracht te maken hebben, hierdoor bent u er zeker van dat u na de ondertekening van de akte en de inschrijving daarvan bij het kadaster eigenaar geworden bent.

De notaris verschaft eerlijkheid, nauwkeurigheid, geheimhouding, onpartijdigheid en rechtszekerheid; de notaris is zodoende voor het rechtsverkeer een onmisbare factor.

Maak via notarisinfo uw eigen akte op.