[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Verenigingen

 


 

Een vereniging is een samenwerkingsverband tussen een aantal (rechts)personen (de leden) die met een bepaald doel willen deelnemen aan het rechtsverkeer. 

Een vereniging kan op twee manieren worden opgericht:

  1. bij een akte opgemaakt door een notaris waarin de statuten zijn opgenomen (formele vereniging);
  2. niet bij een akte van de notaris maar bij overeenkomst (informele vereniging);

Een vereniging die niet bij een akte van de notaris is opgericht wijkt af van de vereniging die wel bij een akte van de notaris is opgericht. Bij de vereniging die niet bij een akte van de notaris is opgericht zijn bijvoorbeeld de bestuurders hoofdelijk aansprakelijkheid voor handelingen die zij namens de vereniging verichten ook kan deze vereniging geen onroerend goed aankopen. Het is wel altijd mogelijk om zo'n vereniging om te laten zetten in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid door de statuten van deze vereniging op te laten nemen in een akte van de notaris.

Een vereniging die is opgericht bij een akte van de notaris moet worden ingeschreven bij het register dat de kamer van koophandel aanhoudt voor verenigingen, ook de bestuurders worden daar opgegeven.

Een vereniging dient ten minste door twee mensen te worden opgericht (alleen is het moeilijk je te verenigen).

Indien u van plan bent een vereniging op te richten is het verstandig van te voren alvast te overdenken wat de naam van de vereniging moet worden en wat het doel van de vereniging moet worden. 

De organen van de vereniging bestaan ten minste uit een bestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestuurt de vereniging en kan de vereniging ook vertegenwoordigen (optreden namens de vereniging). De algemene vergadering (dit zijn alle leden) is het hoogste orgaan binnen de vereniging en beslist bijvoorbeeld over het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vereniging en het vaststellen van de jaarrekening. Als er onduidelijkheid is wie in een bepaald geval een beslissing mag nemen dan doet de algemene vergadering dat.


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan verenigingen, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen