[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Overlijden.

Inhoud van deze pagina:

 

 


Na een overlijden dienen met betrekking tot het vermogen van de overledene een aantal zaken te gebeuren:

De erfgenamen, of indien er een executeur-testamentair is, zullen hier zorg voor dragen.


De verklaring van erfrecht.

De verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin meestal een aantal zaken vermeld staan. Zoals wie is voor welk gedeelte erfgenaam, was er een testament, waren er kinderen, was de overledene getrouwd en wie is bevoegd te handelen met de goederen van de overledene.

De verklaring beschrijft dus de situatie van de nalatenschap na het overlijden. Derden bijvoorbeeld banken stellen het op prijs de verklaring van erfrecht te ontvangen zodat ze kunnen zien wie bevoegd is bijvoorbeeld geld over te schrijven van de rekening van de overledene.

Om te kijken of er een testament was en of er kinderen zijn achtergelaten informeert de notaris voor het opstellen van de verklaring van erfrecht bij het centraal testamentenregister, dit is een register waar alle testamenten geregistreerd staan en bij de burgerlijke stand. Daarna kan de notaris de verklaring opstellen en verklaren dat er wel of geen testament was en of er kinderen achtergelaten zijn. 

Voor het laten opmaken van een akte van erfrecht: www.aktevanerfrecht.nl

 


De te betalen belasting.

De verkrijgers van een nalatenschap dienen hierover belasting te betalen. De aangifte voor deze belasting dient binnen acht maanden na het overlijden te worden gedaan. Het bedrag waarover belasting verschuldigd is is het saldo van de nalatenschap verminderd met de kosten van de begrafenis dan wel de crematie. De tarieven voor deze belasting verschillen, hoe dichter men bij de overledene stond hoe lager het tarief is. Ook zijn er vrijstellingen bijvoorbeeld voor kinderen, ouders en voor de echtgenoot of de samenwonende partner.


De verdeling van de nalatenschap.

Nadat de bovenstaande stappen zijn doorlopen kan de nalatenschap verdeeld worden.

Een verdeling van de roerende zaken (inboedel maar ook geld) kunt u zelf maken, voor de verdeling van onroerende zaken (een huis) dient u de hulp in te roepen van een notaris. Deze zal dan een akte van verdeling opmaken zodat het huis eigendom wordt van een van de erfgenamen in plaats van alle erfgenamen.


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan de verklaring van erfrecht, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen.