[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Ondernemen.

Inhoud van deze pagina:


Onderneming voor eigen rekening

Een ondernemer die een onderneming opstart en daar niet een rechtspersoon voor opricht is persoonlijk met zijn gehele vermogen aansprakelijk. Is de ondernemer in algehele gemeenschap van goederen getrouwd (zie trouwen) dan is het vermogen van de partner ook uitwinbaar voor de schulden van de ondernemer. Ingeval van een onderneming die gevoerd wordt in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een b.v.) is de ondernemer in beginsel met zijn privé-vermogen niet aansprakelijk. Voorbeelden van ondernemingen voor eigen risico zijn de eenmanszaak maar ook samenwerkingsverbanden zoals de maatschap, de commanditaire vennootschap (cv) en de vennootschap onder firma (vof).


 

Onderneming in een rechtspersoon

Mogelijk is het om een onderneming te drijven door middel van een rechtspersoon. De ondernemer (de aandeelhouder) is in beginsel niet aansprakelijk voor het wel en wee van de onderneming. Voorbeelden van rechtspersonen zijn de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv).

De besloten vennootschap (bv):

De besloten vennootschap is een rechtspersoon en is net als natuurlijke personen zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Een bv heeft een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen is verdeeld. Op de aandelen dient door de aandeelhouders een minimum bedrag van € 18.000,- in geld of in goederen bij de oprichting te worden gestort, ook kan hiervoor een bankgarantie worden gesteld. Met betrekking tot de keuze van de naam van de bv is het mogelijk de Kamer van Koophandel te verzoeken een naamsonderzoek te doen, dit om te voorkomen dat u of uw bv aangesproken wordt de naam te veranderen in verband met een andere rechtspersoon die reeds de naam voert die u heeft bedacht. In de oprichtingsakte worden de statuten van de bv opgenomen, in deze statuten staan onder andere de naam, het doel en de vestigingsplaats van de bv. Een bv moet bij de notaris worden opgericht

In beginsel is de bv aansprakelijk voor de handelingen die zij verricht. De aandeelhouders zijn in beginsel beperkt aansprakelijk, te weten alleen voor het bedrag dat op de aandelen is gestort (minimaal € 18.000,-), dit is ook de belangrijkste reden om voor de bv-vorm te kiezen. Geregeld komt het voor dat bijvoorbeeld de bank eist dat de directeur-grootaandeelhouder naast de bv aansprakelijk wordt voor bijvoorbeeld een lening, in dat geval is de directeur-grootaandeelhouder uiteraard wel aansprakelijk. Ook kan aansprakelijkheid van het bestuur ontstaan in het geval er sprake is van onbehoorlijk bestuur of misbruik.

Overdracht van de aandelen van een bv.

De aandelen van een bv zijn overdraagbaar. De besloten vennootschap is besloten omdat de aandelen slechts vrij overdraagbaar zijn in een beperkte kring (bijvoorbeeld familie) en voor overdrachten die niet binnen deze vrije kring vallen dient een regeling in de statuten opgenomen te worden. Deze regeling kan bestaan in een goedkeurings- of aanbiedingsprocedure danwel een blokkeringsregeling. Een overdracht van aandelen dient sinds 1993 bij de notaris plaats te vinden en wordt aangetekend in het zogenaamde aandeelhoudersregister. De vennootschap dient de levering nog wel te erkennen, daarna kan de nieuwe aandeelhouder de rechten verbonden aan het aandeelhouderschap uitoefenen.


Voordelen en nadelen

voordelen nadelen
onderneming voor eigen rekening

 

- duidelijkheid 

- fiscale voordelen voor startende ondernemers

- faciliteiten om geld te lenen

- privé-aansprakelijk

- belastingpercentage van maximaal maximaal 52%

- zie ook de voordelen van de onderneming in een rechtspersoon

onderneming in een rechtspersoon

 

- niet in privé aansprakelijk

- belastingpercentage van 35%

- gemakkelijke overdracht van de onderneming

- bij overlijden is de onderneming gemakkelijk overdraagbaar

 

- fiscaal pas rendabel bij een winst van meer dan ongeveer f 150.000,-

- oprichtingskosten

- jaarlijks terugkerende kosten 

- bij overlijden is de onderneming moeilijk overdraagbaar

Maak via notarisinfo uw eigen akte op.