[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Een codicil opstellen.

Het is mogelijk (eventueel naast een testament) een codicil te maken. In een codicil kunt u legaten maken van kleinere inboedelgoederen, kleding en lijfsieraden.

 


Algemene toelichting:

Er zijn drie vereisten aan een rechtsgeldig codicil, te weten:

1. het codicil dient geheel door u zelf met de hand geschreven te worden;

2. u dient uw codicil te ondertekenen;

3. u dient de datum op het codicil te zetten;

         u kunt een codicil maken naast een testament, dit codicil kunt u het beste opmaken nadat u uw testament bij de notaris hebt ondertekend.

        u kunt uw codicil herroepen door het maken van een nieuw codicil waarin u het oude herroept of door het oude codicil simpelweg te verscheuren;

        u kunt uw codicil bewaren waar u wilt echter indien u het codicil in een enveloppe stopt en daarop schrijft "Dit is het codicil van......, te openen na overlijden" dan is de kans dat het codicil na uw overlijden wordt uitgevoerd groter;

        overigens is een codicil waarin u organen beschikbaar stelt voor transplantatie doeleinden beter bekend als een donorcodicil; om te zorgen dat uw organen na uw overlijden ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden dient u dit donorcodicil altijd bij u te dragen. 

Een voorbeeld van een codicil:

Codicil

Toelichting  

 

CODICIL

Ik, <......>

Hier dient u de volgende gegevens te vermelden: uw voornamen voluit, achter naam, geboortedatum en geboorteplaats, volledig adres, gehuwd met ......(of geregistreerd als partner van ......)

 

verklaar, voor het geval ik tegelijk met, of na <......> kom te overlijden, als volgt:

of

verklaar het navolgende:

hier kunt u de keuze maken tussen een codicil dat alleen werkt indien u na een door u te kiezen persoon overlijdt of een codicil werkende onafhankelijk van het overlijden van een ander

 

Ik legateer:

1.      aan <......>, wonende te <......>: mijn <......>;

2.      aan <......>, wonende te <......> : mijn <......>;

3.     <......>

 

hier kunt u invullen aan wie u welke goederen wilt legateren (legateren be tekent dat degene die u benoemt zijn legaat kan opeisen bij uw erfgenamen)

Wat kunt u legateren met een codicil:

  1. kleding;

  2. meubels;

  3. lijfssieraden;

(duidelijk omschrijven om welke goederen het gaat en ieder goed afzonderlijk vermelden)

 

Geheel eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend te <........> op <.........> 

 

hier dient u uw handtekening en de datum te vermelden

copyright www.NOTARISINFO.nl  

Maak via notarisinfo uw eigen akte op.