[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Informatie over samenwonen

Inhoud van deze pagina:


Samenleven en samenlevingscontract

Wie samenwoont of wil gaan samenwonen heeft geen enkele verplichting om de afspraken die onderling (stilzwijgend of mondeling) worden gemaakt op papier te zetten. Bij het samenwonen zijn er in tegenstelling tot het huwelijk weinig wettelijke regels gesteld. Wellicht is dat de reden dat veel samenwoners zich op enig moment afvragen of een samenlevingscontract nuttig zou kunnen zijn.

In een samenlevingscontract kunnen veel zaken geregeld worden, over het algemeen worden in het contract door de samenwoners afspraken gemaakt met betrekking tot de volgende drie gevallen, te weten:

 

Regels voor de samenleving

Afspraken die gemaakt worden voor de samenleving behelzen concrete afspraken zoals:

Uiteraard zijn er een oneindig aantal afspraken te maken, overleg tussen u en de notaris is hiervoor raadzaam.

Met betrekking tot de goederen is de meest gevolgde regel dat alle goederen prive blijven met uitzondering van de goederen van inboedel die gemeenschappelijk worden. Om te voorkomen dat bepaalde inboedelgoederen gemeenschappelijk worden heeft u de mogelijkheid een lijst op te stellen en aan uw samenlevingscontract te hechten.

Voorbeelden van andere goederen (afgezien van de inboedel) die meestal ook gemeenschappelijk worden zijn het geld op de gemeenschappelijke rekening, het woonhuis en de daaraan verbonden hypotheekschuld. 

Regels voor het moment van uit elkaar gaan

Afspraken hieromtrent zijn veelal opgenomen om duidelijkheid over de beëindiging van de relatie en de gemeenschap te scheppen in een meestal lastige periode. Regels met betrekking tot verdeling en waardering van gemeenschappelijke goederen (denk bijvoorbeeld aan de gemeenschappelijk woning) kunnen op dat moment uitkomst bieden.

Regels voor het moment van overlijden van een van beiden

Voor het moment van overlijden kan een regeling in het samenlevingscontract worden opgenomen waarmee de helft van de gemeenschappelijk goederen van degene die overlijdt verblijft aan de langstlevende van beiden. Dit is een zogenaamd verblijvingsbeding, echter let op: dit beding werkt alleen voor gemeenschappelijke goederen en niet voor privégoederen. Deze zogenaamde privégoederen vererven nog steeds volgens de wet. Wilt u weten wat de vererving volgens de wet voor u betekent kijk dan onder de informatiepagina testament en overlijden.

 


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er veel aspecten verbonden aan een samenlevingscontract, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen.