[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Inhoud van deze pagina:


De akte van levering   (dit wordt ook wel  "de transportakte" genoemd)

In de akte van levering wordt het registergoed (een woonhuis) geleverd van de verkoper naar de koper.

Hetgeen u koopt kan zijn:

  1. volle eigendom;
  2. erfpacht;
  3. een appartementsrecht.

De volle eigendom is het meest omvattende recht, hiervan is meestal sprake.

 

Erfpacht.

Erfpacht is een beperkt recht afgeleid van het eigendomsrecht. In grotere steden is er geregeld sprake van het recht van erfpacht waarbij een derde (meestal de gemeente) eigenaar is en blijft van de grond en waarbij de verkrijger erfpachter wordt. Een erfpachtsrecht kan altijddurend zijn of voor een bepaalde periode. U koopt in dit geval dus geen eigendom maar het recht van erfpacht, overigens gaan banken met dit recht om alsof er sprake is van eigendom zodat u ook op het recht van erfpacht hypotheek kunt vestigen. Bij het erfpachtsrecht is sprake van een canon dit is een jaarlijkse vergoeding die u dient te betalen voor het erfpachtsrecht. Deze canon kan ook voor eeuwig of een bepaalde periode zijn afgekocht. In de meeste gevallen zijn algemene voorwaarden van uitgifte in erpacht van toepassing.
Appartementsrecht.

Een appartementsrecht houdt in dat u gedeeltelijk eigenaar wordt van het gehele gebouw en een alleen-gebruiksrecht heeft op een gedeelte van het gebouw (uw appartement). Het aandeel in het gebouw waarop u recht heeft staat vermeld in de splitsingsakte ook staat erin vermeld welke gedeelte algemeen zijn zoals bijvoorbeeld gangen trappen en liften. De splitsingsakte wordt door de notaris opgesteld en behelst naast de breukdelen onder andere regelingen omtrent de kosten, gebruik, onderhoud. Overige regelingen van praktische aard kunnen door de bewoners zelf worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De grenzen van ieder appartement worden vastgelegd in de splitsingstekening.

Bij de splitsing door middel van de splitsingsakte wordt een vereniging van eigenaren opgericht, als appartementseigenaar bent u verplicht lid van deze vereniging. In de meeste gevallen bent u servicekosten verschuldigd deze worden aan de vereniging van eigenaren betaald. Met deze servicekosten worden gemeenschappelijke kosten betaald zoals onderhoudswerkzaamheden, verwarmingskosten en verzekeringpremies. In sommige gevallen is de vereniging van eigenaren niet actief en dan heet dit "een slapende vereniging" er zullen in dat geval geen servicekosten verschuldigd zijn, indien er in dat geval bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden nodig zijn zal het benodigde geld ineens voldaan moeten worden.

Koopsom en belastingen.
In de akte van levering wordt de koopsom vermeld. Indien er tevens roerende zaken zijn zal de koopsom gesplitst worden in een deel voor de onroerende en een deel voor de roerende zaken. Over het deel voor de onroerende zaken betaald u overdrachtsbelasting. Indien er sprake is van een appartementsrecht kunt u het aandeel dat uw verkoper heeft in het voorzieningenfonds van de vereniging van eigenaren aftrekken van de koopsom oftewel u dient hier geen overdrachtsbelasting over te betalen. Indien er sprake is van erfpacht met een canon dan zal de canon vermenigvuldigd met een wettelijke factor (meestal is de factor 17) opgeteld worden bij uw koopsom in verband met de betaling van overdrachtsbelasting (u betaalt hier dus ook overdrachtsbelasting over).
Bijzondere bepalingen.
Bij veel registergoederen is sprake van een of andere bijzondere bepaling denkt u aan een kettingbeding of een erfdienstbaarheid. Een voorbeeld is het recht om over het achter het pand gelegen paadje te lopen of de bevoegdheid om regenwater te laten afvoeren door de regenpijp van de buurman. Deze bepalingen dienen in elke opvolgende leveringsakte vermeld te worden. Indien u van plan bent een huis aan te kopen is het dus zinvol eens in de leveringsakte te kijken waarbij de verkoper het pand aankocht om te zien of er sprake is van bijzondere bepalingen (elke leveringsakte is openbaar en opvraagbaar bij het kadaster).

Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan de leveringsakte, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen