[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]

Uw eigen hypotheekadviseur/financieel planner   nieuw

Informatie over het kopen van een huis en de notaris.

Inhoud van deze pagina:


 

De koopakte     (dit wordt ook wel  "de voorlopige koopovereenkomst" genoemd)   

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken die ze gemaakt hebben met betrekking  tot de koop en verkoop van een huis schriftelijk vastleggen. De koopakte wordt ook wel genoemd "voorlopige koopovereenkomst", het woord voorlopig wordt in de praktijk geregeld te ruim uitgelegd het voorlopige slaat alleen op de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte. Het woord voorlopig betekent dus niet dat u zomaar weer van de koop af kunt, ofwel het contract zou kunnen ontbinden. U kunt de koop alleen ontbinden op grond van de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte (voorzover ze zijn opgenomen). Voorbeelden van geregeld gebruikte ontbindende voorwaarden zijn: 

Naast de eventuele ontbindende voorwaarden heeft de particuliere koper van een woonhuis of appartement het recht om binnen drie dagen na ontvangst van de door alle partijen getekende koopakte de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

De koper en of de verkoper worden in deze fase vaak begeleid door een makelaar en deze zal in de meeste gevallen zorg dragen voor het opstellen van de koopakte. Ook kunt u bij de notaris terecht voor het opstellen van de koopakte indien u geen makelaar in de hand heeft genomen. Overigens is het in Amsterdam, in tegenstelling tot de rest van het land, gebruikelijk dat de notaris de koopakte opstelt.

Nadat de koopovereenkomst is getekend door beide partijen dient het volgende te gebeuren:

Op het moment dat de notaris de koopakte ontvangt zal hij overgaan tot het opstellen van de akte van levering en indien u een hypotheek afsluit, eveneens tot het opstellen van de hypotheekakte.

 


De akte van levering   (dit wordt ook wel  "de transportakte" genoemd)

Na het tekenen van de koopakte bent u er dus nog niet, u bent nog geen eigenaar van de woning. Om eigenaar te worden dient u bij de notaris een akte van levering te ondertekenen. Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats, nadat u de akte heeft getekend ontvangt u dan ook als nieuwe eigenaar de sleutels van uw huis. Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden uw akte inschrijven bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een huis zodat u nadat de stukken zijn ingeschreven daar te boek staat als eigenaar. Overigens is het kadaster een openbaar register, dat betekent dat eenieder kan zien dat u de eigenaar bent.

Op het moment van ondertekenen van de leveringsakte dient u ook de financiering in orde te hebben. Meestal dient hiervoor een recht van hypotheek gevestigd te worden. Voor de vestiging van dit recht van hypotheek dient u een hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen.

Voor een nadere toelichting op de leveringsakte drukt u hier.


De hypotheekakte

In de meeste gevallen dient voor de financiering van de door u aangekochte woning een recht van hypotheek gevestigd te worden. De reden is dat de financier (de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds) u niet z˛maar grote geldbedragen uitleent. De bank wil voor de te verstrekken gelden zekerheid terug hebben en dat is het recht van hypotheek.

Het recht van hypotheek houdt in het kort in dat mocht u in betalingsproblemen komen ten opzichte van de bank, de bank gerechtigd is uw woning in het openbaar, op een veiling, te verkopen. Van de opbrengst wordt, voorzover mogelijk, uw schuld aan de bank voldaan. 

Dit recht van hypotheek dient gevestigd te worden in een notariŰle akte door alle eigenaren. 

De hypothecaire lening is er in een aantal vormen, te weten onder andere:

De meest voorkomende lening is de aflossingsvrij lening waarbij de aflossing opgebouwd wordt door een levensverzekering, een spaarverzekering of door middel van beleggingen.

Iedere vorm van lening heeft zijn eigen voor- en nadelen, een goede voorlichting omtrent de voor- en nadelen voor u is dus noodzakelijk.

 

 

 


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan het kopen van een huis en het vestigen van hypotheek, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen