[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Stichtingen

 


De stichting wordt veelal gebruikt als organisatievorm voor tal van uiteenlopende maatschappelijke aktiviteiten.

Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. Een stichting kan door een persoon worden opgericht en dient in de meeste gevallen een "goed" doel (dat hoeft overigens niet). Een stichting moet door een akte van de notaris worden opgericht.

De stichting kent wel een bestuur maar geen algemene vergadering, zoals bij de vereniging, want er zijn geen leden. Het bestuur bestuurt de stichting en is zodoende de hoogste macht in de stichting.

Als voordeel van de organisatievorm met een "goed" doel is de stichting te verkiezen boven een vereniging, het bestuur heeft namenlijk niet te maken met een algemene vergadering, deze algemene vergadering kan een rem op de activiteiten zijn aangezien het een log orgaan kan zijn. 

De stichting dient zich (net als de vereniging) in te schrijven bij een register van de kamer van koophandel (het stichtingenregister), ook de bestuursleden worden daar ingeschreven. Zolang dit niet is gebeurd blijven de bestuurders naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen waardoor zij de stichting verbinden.

De stichting mag aan haar bestuursleden of oprichters geen uitkeringen doen, dit verbod voorkomt dat een stichting het geld dat zij verzameld uit hoofde van bijvoorbeeld een goed doel zomaar uitkeert aan een van de bestuurders (het voorkomt dus misbruik van de stichting). Wel mogen er uitkeringen aan oprichters of bestuurders plaatsvinden indien deze een sociale strekking hebben.

 


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan stichtingen, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen