[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Voogdij

Inhoud van deze pagina:


Voogdij en gezag.

Ouderlijk gezag over een minderjarig kind wordt uitgeoefend door een ouder alleen danwel tezamen met de andere ouder of met een derde (niet zijnde de ouder).

Voogdij over het minderjarig kind wordt uitgeoefend door een derde niet zijnde de ouder.

 


Ouderlijk gezag

Indien een kind wordt geboren en de ouders zijn met elkaar getrouwd dan zijn beide ouders gezamenlijk gezaghebbende. Zijn de ouders niet getrouwd dan dienen zij gezamenlijk een verzoek te doen aan de kantonrechter om het gezamenlijk gezag te verkrijgen. De man dient voordat hij mede het gezag krijgt het kind te erkennen. 

Het gezag van een ouder en een niet ouder.

Indien het gezag bij een ouder berust dan is het mogelijk om samen met een derde het gezag te verkrijgen. Deze derde (niet zijnde een ouder) dient in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind te staan. De ouder dient hiervoor samen met de derde een verzoek te doen bij de rechtbank. Uiteraard is deze procedure aan voorwaarden onderhevig zeker in het geval er sprake is van een andere ouder (die niet het gezag heeft).


Voogdij.

Over voogdij wordt gesproken in het geval niet de ouder maar een derde het gezag over het kind voert. Een voogd kan aangewezen worden door de rechter of door de ouders in een testament.  

Indien de eerste van de (gezaghebbende) ouders overlijdt voert de langstlevende het gezag. Indien de laatste ouder overlijdt bepaalt in beginsel de rechter wie voogd wordt. In een testament is het mogelijk de rechter buiten spel te zetten en zelf te bepalen wie voogd wordt. 

U kunt een of twee voogden benoemen. Indien u twee voogden benoemt dan zijn zij verplicht het kind te verzorgen en op te voeden ook zijn zij onderhoudsplichtig. Indien de door u benoemde voogden dit als een te zware last zien dan kunnen zij het voogdijschap afwijzen! Indien u een voogd benoemt dan heeft deze voogd de genoemde verplichtingen niet. Ook is het mogelijk een voogd te benoemen en een andere in het geval de eerste voogd de voogdij niet wil of kan aanvaarden.


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan de voogdij, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen