Meest gestelde vragen (FAQ)


Huwelijk
Wij zijn getrouwd en willen onze huwelijkse voorwaarden wijzigen of willen huwelijkse voorwaarden opstellen, kan dit?

Ja dat kan, u dient ten minste een jaar getrouwd te zijn en kunt een akte door de notaris laten opstellen, daarnaast heeft u de goedkeuring van de rechtbank nodig.


Overlijden
Na het overlijden wordt er gevraagd naar een verklaring van erfrecht?

Als er een testament is geeft dit aan wat er met het vermogen dient te gebeuren, echter instanties zoals banken willen een verklaring van erfrecht zien zodat ze kunnen zien wie in de nalatenschap mag handelen op grond van deze verklaring zal de bank u toegang geven tot de rekening. Hiervoor is dus een verklaring van erfrecht nodig!

In nederland ('s-Gravenhage) is een centraal testamenten register, hier zijn alle testamenten geregistreerd. Indien u door een notaris een verklaring van erfrecht laat opstellen zal hij in het genoemde register controleren of er een testament was en waar zich dat bevindt. Ook zal de notaris een onderzoek plegen bij de Burgerlijke stand om te kijken of de overledene kinderen had of om te onderzoeken wie de verdere familieleden zijn. Verder zal de notaris een volmacht versturen naar de erfgenamen en vragen om deze te ondertekenen.


Wanneer is het nieuwe erfrecht van kracht geworden?

1 januari 2003.


Voogdij

Als de laaste van ons beiden komt te overlijden hoe is de voodij dan geregeld?

Indien u niets geregeld heeft is de rechter degene die na het overlijden van de langstlevende zal beslissen wat er met de voogdij omtrent het kind (als het kind nog minderjarig is) zal gebeuren.

Indien u dit zelf wilt regelen kunt u een testament of een voogdijverklaring maken met daarin een voogdijregeling en eventueel een bewindvoering. Een testament dient bij de notaris te worden opgesteld.


Samenwonen

Als je samenwoont ben je dan ook aansprakelijk voor de schulden van je partner?

Nee, dat ben je niet.


Ik heb samen met mijn ex-partner een samenlevingscontract laten opstellen. Nu is onze relatie beŽindigd. Hoe kan ik dat contract ongedaan laten maken? Welke stappen moet ik hiervoor ondernemen en wat zijn eventuele bijkomende kosten?

U kunt het contract onbinden op de wijze die is aangegeven in het contract zelf. Meestal is het mogelijk om een aangetekende brief te sturen of een nadere (ontbindings)overeenkomst te sluiten, u hoeft dus niet per defenitie naar de notaris te gaan. Hier zijn in beginsel geen kosten aan verbonden.


Indien twee mensen een samenlevingscontract opstellen zonder tussenkomst van een notaris, is deze dan geldig?

Ja in beginsel wel, echter er kunnen instanties zijn die niet akkoord gaan met een zelf gemaakt samenlevingscontract en u mist uiteraard de specifieke voordelen van het contract van de notaris zoals de juridische juistheid.


Huis kopen

Wij hebben (als kopers) de voorlopig koopovereenkomst getekend, echter wij krijgen de financiering niet rond.  Hoe of op welke manier moeten wij dit kenbaar maken aan de verkopende partij? 

Meestal zijn er in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden opgenomen, in deze voorwaarden staat beschreven op welke manier u het contract kunt ontbinden. Meestal dient u twee bewijzen te overleggen waaruit blijkt dat twee banken u de financiering niet willen verstrekken.


Wat is de zin van het opnemen van een bedrag voor de roerende zaken in het koopcontract van een huis?

Over de roerende zaken die u bij de aankoop van een huis koopt hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen (6%).