Disclaimer voor: 

Notarisinfo.nl

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op www.notarisinfo.nl.

Voorwaarden:
Uiteraard garandeert www.notarisinfo.nl dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie, in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden, met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook (bijvoorbeeld door gewijzigde wetgeving), kunnen www.notarisinfo.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De tariefsinformatie wordt ingewonnen bij notarissen bij u in de omgeving. www.notarisinfo.nl zal de van de notarissen te verkrijgen informatie ongewijzigd aan u doorgeven. Voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatievoorziening, kunnen www.notarisinfo.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken gegevens in verband met een informatie- of een tariefsaanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Uiteraard zullen in geval van een tariefsaanvraag wel de benodigde gegevens, aan de notaris waar tariefsinformatie gevraagd wordt, worden verstrekt. 

Met betrekking tot de te geven antwoorden via de vraag/antwoordservice gelden deze voorwaarden onverminderd, zodoende wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Copyright:
Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intelectueel eigendomsrecht van de makers ervan, niets mag/ kan door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van notarisinfo is verkregen.

e mailadres: voor vragen kunt u mailen naar: vraaghet@notarisinfo.nl