Adverteren:
Het is mogelijk een advertentie te plaatsen op onze site.
Met een advertentie op www.notarisinfo.nl kunt u een specifieke doelgroep bereiken.
Notarisinfo heeft vele duizenden bezoekers per maand welke op zoek zijn naar notariële informatie en diensten.

Mogelijkheden:
1. Naamsvermelding op de homepage:

Wat krijgt u:
  • vermelding van de kantoornaam per regio op de homepage;
  • een link naar uw eigen website;
  • een eigen pagina met vermelding van uw adresgegevens, kantooromschrijving en plaatsing van een logo en/of foto.
Wat zijn de kosten:
De kosten hiervoor zijn 20 euro (ex btw) per maand voor een minimum periode van één jaar.

2. Het plaatsen van een banner:
De kosten van een banner zijn gebaseerd op het aantal banner impressies en worden vooraf vastgelegd. U weet dus voor aanvang van de plaatsing wat u betaalt.
De kosten hiervan zullen in overleg met u worden berekend.

Voor nadere informatie omtrent de mogelijkheden kunt u, onder vermelding van de relevante gegevens contact opnemen door te mailen naar vraaghet@notarisinfo.nl.